News

Novinky

ODBORNÝ SEMINÁR JE ZRUŠENÝ Klub právnikov mesta Trenčín Vás...
Tak tu máme ďalšiu novelu ZKR. Prešli sme školeniami, diskutujeme a...
Pozvánka Vážení kolegovia Klub právnikov mesta Trenčín Vás pozýva...
Klub právnikov mesta Trenčín v spolupráci I.Vzdelávacia...
Vypracovanie a cena za právny rozbor na základe popisu právnej situácie prostredníctvom mailu
Máte problém a nemáte právnika? Členovia KPMT Vám poskytnú bezplatnú právnu pomoc...
Osobné bankroty teda oddĺženie fyzických osôb podľa IV. Časti Zákona o konkurze a reštrukturalizácií č. 7/2005 Z.z. v znení zmien a doplnkov
Register partnerov verejného sektora (RPVS) bol zriadený zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.