News

Novinky

Klub právnikov mesta Trenčín Vás pozýva na odborný seminár...
Klub právnikov mesta Trenčín Vás pozýva na odborný seminár...
POZOR ZMENA! Vzhľadom k vzniknutej situácií okolo COVID-19 sa...
Advokátska kancelária JUDr. Danice Birošovej otvorila pre svojich...
Vypracovanie a cena za právny rozbor na základe popisu právnej situácie prostredníctvom mailu
Osobné bankroty teda oddĺženie fyzických osôb podľa IV. Časti Zákona o konkurze a reštrukturalizácií č. 7/2005 Z.z. v znení zmien a doplnkov
Register partnerov verejného sektora (RPVS) bol zriadený zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.
SK