Klub právnikov mesta Trenčín | JUDr. Danica Birošová - Advokátska kancelária