AK Birošová

     Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová bola založená v roku 1992 s cieľom vybudovať stabilnú právnu kanceláriu ponúkajúcu klientom profesionálne právne služby na úrovni obvyklej v zahraničí s ohľadom na špecifiká právneho poriadku Slovenskej republiky. Počas obdobia svojej činnosti si vybudovala stabilné a renomované postavenie medzi slovenskými advokátskymi kanceláriami.

     Kancelária disponuje kvalifikovaným tímom právnikov a spolupracujúcich advokátov schopných zabezpečiť vysoký štandard právnej pomoci. Pri poskytovaní právnych služieb kladieme dôraz na individuálny prístup ku klientovi a prispôsobenie sa jeho potrebám.

     Právnu pomoc a poradenstvo poskytujeme vo všetkých oblastiach právneho poriadku Slovenskej Republiky. Kancelária drží krok s najnovším vývojom v oblasti informačných technológii pri styku občanov s orgánmi verejnej moci, čím výrazne urýchľuje riešenie právnych problémov a znižuje náklady klienta.