Žaloby a iné podania

V rámci našej činnosti poskytujeme aj právne služby spočívajúce vo vypracovaní návrhov na začatie súdneho konania (žalôb), opravných prostriedkov, podaní v správnom súdnictve,  sťažností na prieťahy a iných podaní. Každé súdne podanie musí mať zákonom stanovené formálne a obsahové náležitosti, niektoré žaloby a podania musia byť podané v zákonom stanovenej lehote a pri niektorých podania musia byť splnené určité predpoklady na jeho podanie. Odborná právna pomoc je najmä v súdnom konaní nevyhnutná, a ak využijete naše služby, zvýšite svoje šance na úspech. Každé naše podanie adresované súdu alebo inému orgánu, každá písomnosť týmito orgánmi k nám doručená, je v prípade právneho zastupovania našou kanceláriou bezodkladne zasielaná na Váš email.
 
Kontakt: 
  • advokat@ak-birosova.sk
  • Telefonické konzultácie na našej hotline linka: +421 905 405 144, +421 915 956 611, +421 917 533 343