Pracovné právo

V pracovnom práve advokátska kancelária poskytuje svoje služby komplexne v oblasti uzatvárania, zmien či skončenia pracovnoprávnych vzťahov, tvorby pracovného poriadku a účinnej vynútiteľnosti vnútrofiremných noriem zamestnávateľov. V sporovej agende poskytujeme účinné zastúpenie v sporoch o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, zodpovednosti za škodu a nárokoch na náhradu mzdy.