Pozvánka na odborné školenie - 26.10.2023

Klub právnikov mesta Trenčín
Vás pozýva na odborný seminár

Usporiadateľ odborného školenia:  Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín  

Školenie je zamerané  najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov podľa § 17 ods. 1 zákona č. 8/2005 a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 291/2005.
 
Miesto školenia:                          Facility System Hub, Bratislavská 614, Trenčín - Zlatovce
Dátum odborného školenie:      26.10.2023
Začiatok odborného školenia:   8:00 hod.
Koniec odborného školenia:     16.00 hod.
Poplatok:                                     70 Eur
 
Lektor:   JUDr. Jaroslav Macek – sudca OS Žilina
               JUDr. Danica Birošová – advokát, správca, predseda KPMT
               
Program odborného školenia: 
 
Téma: Novela Zákona o konkurze a reštruktralizácii, reštančné správy
 
1.     Novela ZKR a zákona o správcoch č.309/2023 Z.z.
2.     Aktuálne aplikačné problémy ZKR
3.     Aktuálna judikatúra
4.     Diskusia
 
Počet pridelených kreditných bodov: 5

Potvrdenie účasti:

Záväznú účasť prosím prihlásiť mailom na bartisek@ak-birosova.sk alebo telefonicky na nižšie uvedených kontaktných údajoch do 23.10. 2023
 
Kontaktná osoba: Marián Bartišek, 0944 334 722
Tešíme sa na stretnutie.
S pozdravom / Best regards
JUDr. Danica Birošová
Piaristická 46
911 01 Trenčín
T: +421 32 65138 11
www.ak-birosova.sk
birosova@ak-birosova.sk